Annemiek Leclaire, ‘Minder moeten, meer leven, deel XI: Het belang van een wendbaar leven’, https://www.vn.nl/minder-moeten-meer-leven-deel-xi/, Vrij Nederland (13 juli 2019)

Ruimtekapitaal en wendbaarheid

Ontploeteren blijkt te vragen om wendbaarheid. (…) Er is nog een vorm van vermogen: ‘ruimtekapitaal’, de vrijheid om op het juiste moment precies te kunnen doen wat je belangrijk vindt. (…) Onze Nederlandse samenleving doet er alles aan om het ongewisse weg te filteren en te beteugelen. We begraven ons onder een berg van regeltjes en wetten, en iedereen dient haarfijn zijn carrièrepad uitgestippeld te hebben, zodat je weet waar je de komende vijf jaar aan kunt werken. (…) Veel minder oog is er voor wat uit het zicht raakt: de gedachte dat het onbekende ook een grote bron van rijkdom is. (…) Wendbaarheid is de mogelijkheid en vrijheid hebben om je te kunnen richten op wat op dit moment in het leven het allerbelangrijkst is. (…) ‘Existentiële reflectie’ gaat ook over de erkenning dat we niet alles willen. (…) Je kunt nog zoveel boeken lezen over time management, over concentratie, over ‘hyperfocus’, maar je raakt de kern van het geploeter niet zonder fundamenteel onderzoek naar wat belangrijk is, en het gaat niet lukken zonder scherpe keuzes. Ontploeteren vraagt ten diepste om een andere levenshouding. (…) Wendbaar zijn betekent je kunnen losmaken uit andermans verwachtingen en die van jezelf. Je bewust worden van de kooi die je over je leven hebt gezet. (…) Afwijzing – ‘zo’n manier van leven wil ik niet meer’ – is een eerste stap, maar volstaat niet om het vol te houden. (…) Je hebt een tegenverbeelding nodig tegen wat je wordt aangepraat als een na te streven ideaal. (…) Ook grote keuzes zijn niet tijdloos. Prioriteiten verschuiven al naar gelang het leven. (…) Het gaat (…) om het ‘tijdelijk passende’. (…) Verwijder je niet van de wereld door de wereld in de schaduw van een ideaal te stellen; blijf op de wereld betrokken. Dan móét je volgens hem wel breed leven, of wendbaar. (…) We kunnen er niet meer vanuit gaan dat we een leven lang op één spoor blijven.

Extra informatie

Annemiek Leclaire, Minder moeten, meer leven. Hoe je ontploetert verschijnt op 27 augustus bij Ambo|Anthos.

Hannah Arendt via https://hannaharendthaptonomie.wordpress.com

Dankzegging aan Jan Willem Zuilhof.