Het logo van Stichting Hapsis Utrecht met als titel ‘Vanuit en naar de basis’ werd in januari 2015 gemaakt door kunstenaar Jan Pijpker.

Jan heeft van oorsprong een technische opleiding. Daarnaast volgde hij de opleidingen Genezend Tekenen en Mandala Tekenen. Sinds eind jaren tachtig geeft hij cursus in mandala tekenen.

Geleidelijk aan ervoer Jan Pijpker deze vorm als te beperkt. Zodoende ging hij op zoek en volgde diverse cursussen op spiritueel gebied. Jan kwam in aanraking met verschillende vormen van tekenen die in diverse culturen van oudsher bestaan en werd hierin geschoold.

Naast zijn kunstenaarschap, dat zich inmiddels zeer divers heeft ontwikkeld, geeft Jan de cursus ‘Cultuurhistorisch tekenen als spiegeling van je wezen’ aan The school of New Directions te Gieten.