Evelyn van Hasselt, ‘75 (!) jaar durende Harvard studie wijst uit: er is maar één echt geheim voor gelukkig zijn…’, https://holistik.nl/onderzoek-harvard-geluk/, Holistik (02.02.2019)

Goede relaties

Goede relaties met familie, vrienden en onze omgeving houden ons gelukkiger en gezonder. (…) Het meest gelukkig zijn mensen die een hechte band hebben met familie, vrienden en hun omgeving. (…) Opvallend is dat mensen die hechte relaties hebben vaak ook gezonder zijn. De studie toont aan dat wanneer je iemand in je leven hebt die je kunt vertrouwen dit je zenuwstel kalmeert. (…) Veel belangrijker dan kwantiteit is kwaliteit. (…) Mensen die getrouwd zijn zonder ooit te scheiden, (tijdelijk) uit elkaar zijn geweest of ‘serieuze problemen’ hebben, presteren veel beter bij geheugentests.