Marte van Santen, ‘8 dingen die je moet weten over oorsuizen – Piep, ruis of brom in je oor’, https://www.gezondheidsnet.nl/horen/8-dingen-die-je-moet-weten-over-oorsuizen, Gezondheidsnet, Uitgeverij SPN (21-02-2013)

Mee leren leven

Iemand met tinnitus (…) hoort een geluid dat voor anderen niet waarneembaar is. (…) Vandaar dat het ook wel fantoomgeluid wordt genoemd. Op basis van die naam zou je denken dat patiënten zich het probleem inbeelden, maar dat is niet zo; zij horen het geluid echt. (…) Bij ongeveer 1 procent van de patiënten kan (…) gehoorbeschadiging worden hersteld (waarmee ook de tinnitus verdwijnt). De rest krijgt vaak te horen dat ze er maar mee moeten ‘leren leven’. Gelukkig kunnen ze daar wel goede hulp bij krijgen, in de vorm van gehoortraining en gedragstherapie.