Iris te Voert, ‘9 vragen over de gegeneraliseerde angststoornis’, https://www.mijngezondheidsgids.nl/9-vragen-gegeneraliseerde-angststoornis/, Mijn Gezondheidsgids, Pulse Media Online (december 01, 2017)

Gedragstherapie

Voor angststoornissen is (meta)cognitieve gedragstherapie de beste manier van aanpak. Hierbij wordt behandeld vanuit de optiek dat het piekeren op zichzelf geen probleem vormt. We kijken in plaats daarvan naar de opvattingen, ofwel hoe mensen over het piekeren nadenken. (…) Volgens Amerikaans onderzoek lijdt 9 procent van de bevolking aan een gegeneraliseerde angststoornis. In Nederland is dit aantal 4,5 procent. Daarbij komen angststoornissen over het algemeen twee à drie keer vaker bij vrouwen dan bij mannen voor. De precieze reden hiervoor is niet bekend.