Suzanne Weusten, ’95 procent heeft last van uitstelgedrag: zo kom je ervan af’, https://www.brainwash.nl/bijdrage/95-procent-heeft-last-van-uitstelgedrag-zo-kom-je-ervan-af, Brainwash, Human, NPO (mei 2019)

Uitstelgedrag is menselijk. Een beetje lanterfanten is bovendien zo erg nog niet, maar bij één op de vijf volwassenen neemt het uitstelgedrag, ook wel procrastinatie genoemd, chronische vormen aan en leidt het tot stress en gevoelens van angst en depressiviteit. (…) Juist het bewustzijn van je irrationele gedrag veroorzaakt een rotgevoel: je schaamt je of je voelt je schuldig. Het is een paradoxale activiteit: je gaat iets vervelends uit de weg, om je na een kort gevoel van opluchting uiteindelijk toch ellendig te voelen. (…) Uitstelgedrag is een vorm van de present bias: de menselijke neiging om meer belang te hechten aan het heden dan aan de toekomst. Ons huidige zelf heeft geen boodschap aan ons toekomstige zelf; we kunnen ons nauwelijks voorstellen hoe ons toekomstige zelf zich voelt. (…) De nieuwste inzichten op het gebied van uitstelgedrag leren ons dat je meer baat hebt bij het reguleren van je negatieve emoties dan bij time-management of zelfdiscipline.