Drs. Leander P. Tijdhof, ‘Aanraking’, http://eepurl.com/b_LaJ1, Nieuwsbrief Praktijk Leander Tijdhof (1 september 2016).

Anders dan zijn

We denken dat er zoiets als bewustzijn bestaat. Maar in nabijheid en aanraking is er sprake van een wat andere koek, zo blijkt uit een scherpe analyse van filosoof Emmanuel Levinas in zijn werk ‘Anders dan zijn’.