‘Aanspreken op talenten, niet op eenzaamheid’, http://www.zorgtegeneenzaamheid.nl/dockwerk/, Zorg tegen eenzaamheid (12 oktober 2015).

Aanpak

Mensen met weinig of geen sociale contacten aan elkaar knopen. (…) Zou zo’n aanpak ook in jouw praktijk passen?