Bèr Pleumeekers, ‘Aardig zijn helpt’, https://www.henw.org/nieuws/id24-aardig-zijn-helpt.html, Huisarts en Wetenschap, Nederlands Huisartsen Genootschap (januari 2014).

Empathische huisarts

Een empathische houding van de huisarts bleek positief gecorreleerd met patiënttevredenheid. (…) Daarnaast hebben patiënten die hun arts als meer empathisch ervaren minder last van angst- en stressgevoelens. Patiënten met psychische klachten, maar ook patiënten met bijvoorbeeld diabetes of luchtwegklachten, reageerden beter op hun behandeling als de behandelaar zich empathisch opstelde. Ten slotte bleken patiënten met een empathische huisarts beter om te kunnen gaan met hun klachten en zich beter in staat te voelen om zelf invloed op hun gezondheid uit te oefenen.