Nanda de Bruin, ‘ADHD en ASS of een logische reactie op onveilige omstandigheden?’, https://www.linkedin.com/pulse/adhd-en-ass-een-logische-reactie-op-onveilige-nanda-de-bruin, Behind Behavior, LinkedIn (6 aug. 2019)

ADHD en ASS lijkt momenteel de favoriete combinatie te zijn van labels die onterecht gesteld worden bij kinderen die eigenlijk flink getraumatiseerd zijn. (…) Heel vaak wordt er ten onrechte van uitgegaan dat een rijtje kenmerken, criteria geheten in de DSM, iets zegt over het ontstaan van die kenmerken. (…) Onderkennende labels worden ineens gebruikt als oorzakelijk of verklarend voor het gedrag van het kind. En dat klopt niet. (…) Bij nader onderzoek, speelt trauma vaak een grote, niet erkende, en wél verklarende rol. Kinderen zitten vaak vast in overlevingsmechanismen vanuit een onveilige ervaring of omgeving. Dat uit zich regelmatig in o.a. oplettendheid, hyperalertheid, niet kunnen concentreren, controle zoeken door uitdagen, overprikkeld raken, fysieke onrust ervaren.