‘Afstemmen van gedrag helpt leerling sociale uitsluiting te voorkomen’, https://www.ou.nl/web/persberichten/home/-/asset_publisher/6fwK/content/afstemmen-van-gedrag-helpt-leerling-sociale-uitsluiting-te-voorkomen, Open Universiteit (22-2-16).

Gedragsafstemming

In de onderzochte brugklas volgde het slachtoffer van sociale uitsluiting een sociale vaardigheidstraining die niet leidde tot zichtbare veranderingen in haar gedrag. Volgens De Bil is het waarschijnlijk effectiever wanneer een uitgesloten leerling een sociale vaardigheidstraining volgt die mede aandacht aan de gedragsafstemming in de eigen klas. Dat is immers de groep waar hij of zij bij kan horen. Daarnaast verdient het aanbeveling om gedragsafstemming op te nemen in anti-pestprogramma’s.