‘Against Neurofetishism | Lecture by philosopher Markus Gabriel (Lezing)’, http://www.ru.nl/radboudreflects/agenda/aankomende-verdiepende-lezingen-debatten-iedereen/vm/lezingen/2017/against-neurofetishism-lecture-by-philosopher/, Radboud Reflects, Radboud Universiteit (bezocht op 19 december 2016).

Neurofetisjisme

We moeten ophouden onze zelfkennis uit te besteden aan de neurowetenschappen. Wij zijn ons brein niet. Noch onze genen. Dat stelt de Duitse filosoof Markus Gabriel. (…) Wanneer we de vrije wil opdoeken en de geest tot het lichaam reduceren, is de mens geen autonoom en vrij wezen meer. Dergelijke reducties leiden tot mythes, zoals ‘Darwinitis’.