Drs. Peter van Burken, ‘Al dansend je fysiotherapeutische doelen behalen’, http://www.psychfysio.nl/al-dansend-je-fysiotherapeutische-doelen-behalen/, PsychFysio.nl (Bezocht: 27 mei 2015).

Bartenieff en Laban

De herhaling, toegenomen coördinatie en variatie, en de interne aandachtgerichtheid, kan op synergie niveau het geïntegreerde bewegen verbeteren. (…) Als de fysiotherapeut expliciet het gecoördineerde- en geïntegreerde bewegen als hoofddoelstelling heeft dan kan hij/zij voor inspiratie bij Bartenieff terecht (…) die het raamwerk van Laban uitwerkt.