Margreet Vermeulen, ‘Als de maatschappij het probleem is bij een depressie, is een recept niet de oplossing’ – Specialisten pleiten voor meer aandacht voor de samenleving als oorzaak van psychische problemen’, https://www.volkskrant.nl/wetenschap/-als-de-maatschappij-het-probleem-is-bij-een-depressie-is-een-recept-niet-de-oplossing~a4544147/, de Volkskrant (9 december 2017)

Enige troost

Nu psychische aandoeningen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie de zwaarste ziektelast vormen, kijken we louter naar het individu. (…) Ook de oplossingen zijn op individuele leest geschoeid: pillen, gesprekstherapie, hardlopen, mindfulness. (…) Maatschappelijke factoren worden ten onrechte buiten beschouwing gelaten. (…) Als een bepaalde aandoening in korte tijd opeens veel meer voorkomt, is er iets veranderd in de maatschappij. (…) Ouderen moeten tot het einde toe doen alsof ze 30 zijn. (…) Ontkennen dat tegenslag onderdeel is van het leven, kan medicalisering in de hand werken. (…) Niet voor niets wensen wij elkaar voortdurend ‘veel succes’. De mens is maakbaar en iedereen moet het maken. Als je het niet maakt, is het uw eigen fout. (…) Als je niet succesvol en niet gezond bent, dan heb je gefaald. Zo maak je mensen diepongelukkig. De enige troost die er overblijft, is die van een diagnose.