LYNN DE BRUIJN, ‘Als je oud bent, kun je eindelijk weer spelen’, https://blendle.com/i/filosofie-magazine/als-je-oud-bent-kun-je-eindelijk-weer-spelen/bnl-filosofiemagazine-20170106-122610, Filosofie Magazine, blendle.com (6 januari 2017).

Authentiek oud

Pas wanneer je niets meer nastreeft, kun je gelukkig worden. (…) Oud zijn stelt je in staat om (…) het leven te overdenken, opnieuw te gaan spelen en om belangeloze vriendschappen aan te gaan.  (…) Bij echt spel is er maar één doel, en dat is het spel zelf. (…) Het probleem is dat we tegenwoordig de grote doelen niet los willen laten wanneer we oud worden. (…) Authentiek oud zijn betekent (…) een weloverwogen besluit nemen over hoe je je oude dag wilt slijten.