Jessica Hamzelou, ‘Angstige mensen ervaren sommige geluiden als belangrijker dan ze zijn’, http://www.newscientist.nl/nieuws/angstige-mensen-ervaren-sommige-geluiden-als-belangrijker-dan-ze-zijn/, New Scientist (9 maart 2016).

Onderscheid

Mensen zonder angststoornis maken gemakkelijker onderscheid tussen bekende en nieuwe tonen. Mensen met een stoornis hadden hier meer moeite mee.