Rianne Oosterom, ‘Interview Paul Verhaeghe – Argwanend of naïef? Je jeugd bepaalt je vertrouwen in de ander’, https://www.trouw.nl/zorg/argwanend-of-naief-je-jeugd-bepaalt-je-vertrouwen-in-de-ander~b4a6ba45/, Trouw (31 januari 2021)

Vertrouwen (…) is een fundamenteel relationeel concept: het ontstaat en bestaat in relatie tot de ander. (…) Basisvertrouwen kan flink beschadigd raken door negatieve ervaringen. Net als dat wantrouwen kan verminderen doordat je lang in een vertrouwde omgeving bent. (…) Een basishouding van wantrouwen draagt zeker bij aan het ontstaan van ziekte of psychische stoornissen, niet voor niets zie je bij veel psychische stoornissen wantrouwen als symptoom. Iemand die vol vertrouwen is, zal veel betere sociale verhoudingen ontwikkelen en laat dat nu net bijdragen aan psychisch welzijn. (…) Het probleem met een hyperconcurrerende maatschappij is dat het de samenwerking ondermijnt, omdat je de ander, je concurrent, niet kunt vertrouwen. (…) Omdat we met de ogen van de ander naar onszelf kijken, internaliseren we dat maatschappelijke klimaat van wantrouwen. Daardoor gaan we niet alleen de concurrentie aan met de buitenwereld, maar ook met onszelf. (…) Kinderen worden vandaag de dag opgevoed, en dat is eerder regel dan uitzondering, met het idee dat zij het moeten maken. De concurrentie met anderen wordt een deel van hun persoonlijkheid, zonder dat zij dat beseffen. (…) Als je op grond van je ervaringen als eerste reactie anderen wantrouwt, of dat nu mensen of instituties zijn, krijg je een heel selectieve blik. Dan kijk je voornamelijk naar waar iemand bedriegt en liegt. En zoiets vind je altijd wel, want niemand is perfect. (…) Wanneer wantrouwen heerst, dan keert vertrouwen maar stapvoets terug.

Meer Paul Verhaeghe

https://haptonomiehaptotherapie.com/2020/08/25/coronacrisis-eist-nieuwe-balans/