‘Artsen hebben rol bij het opsporen van hechtingsproblemen van kinderen’, http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/Tijdschriftartikel/150452/Screenen-op-problematische-gehechtheid-is-hard-nodig.htm, Medisch Contact (16 juli 2015).

Basisvertrouwen

Cruciaal voor een kind is dat het een gevoel van basisvertrouwen ontwikkelt. Dit is het vertrouwen in zowel zichzelf als in de ander. Daardoor ervaart het kind een veilige gehechtheid in de relatie met zijn opvoeder. Veilige gehechtheid is voorwaarde voor een gezonde cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling. Vroege aandacht hiervoor verlaagt het risico op latere psychopathologie.