Anne van de Beek, ‘Autisme verbergen zorgt juist voor meer problemen’, https://www.oneworld.nl/identiteit/autisme-verbergen-zorgt-juist-voor-meer-problemen/, OneWorld (14-05-2019)

Analyseren in plaats van aanvoelen

Sommige mensen met autisme proberen zich aan te passen aan hun sociale omgeving door te ‘camoufleren’. Dat kost veel energie en geeft onterecht het beeld dat ze redelijk probleemloos door het leven gaan. (…) Een vooroordeel over mensen met autisme is dat ze geen contact zouden willen. (…) Camouflage blijkt een veelvoorkomende coping-strategie. Vaak gebeurt het meer door een situatie te analyseren dan die aan te voelen, waardoor het de persoon onevenredig veel energie kost. (…) Als dat camoufleren zo veel energie kost, waarom het dan toch blijven doen? Uit de studie kwamen twee belangrijke redenen naar voren: de angst om buitengesloten te worden en het verlangen naar verbinding met anderen. (…) Je kunt je voorstellen dat iemand steeds verder verwijderd raakt van de eigen persoon en de eigen wensen als hij of zij altijd maar probeert te voldoen aan de eisen van de maatschappij. (…) Na al dat camoufleren is de energie een keer op. Dat wordt wel een autistic burnout genoemd. (…) Om minder te hoeven camoufleren is er meer maatschappelijke acceptatie van autisme nodig. (…) Een beperking [is] niet alleen een individuele eigenschap, maar ook een kenmerk van de maatschappij. Mijn barstjes zijn niet alleen van mij.