Jannetje Koelewijn, ‘Autisme: wonder én werkelijkheid – Berend Verhoeff ‘Autisme is beter te begrijpen als interactieprobleem dan als hersenziekte’, http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/11/30/autisme-wonder-en-werkelijkheid-1562395, Nrc.nl (30 november 2015).

Individueel

Eerst was het vooral een affectieve stoornis, toen een taalstoornis, toen een ego-ontwikkelingsstoornis, toen toch meer een informatieverwerkingsstoornis, en nu wordt het vooral gezien als een stoornis in sociale cognitie. Het is een extreem breed en heterogeen begrip met vage grenzen, waar we in de klinische praktijk weinig aan hebben. (…) Ziekte is (…) niet het afwijken van wat als de norm wordt gezien, maar het vasthouden aan bepaald gedrag, het onvermogen van het individu om zich aan te passen aan veranderingen of nieuwe situaties. Ziekte is daarmee afhankelijk van de context en alleen op individueel niveau te beoordelen.