Gerald Schut, ‘Baby met stress voelt hevige pijn maar lijdt in stilte’, https://www.dekennisvannu.nl/site/artikel/Baby-met-stress-voelt-hevige-pijn-maar-lijdt-in-stilte/9527, De Kennis van Nu, NTR (30 NOV. 2017)

Reactie niet te zien

De (…) uitkomst van het onderzoek (…) was dat gestresste baby’s inderdaad duidelijk meer reactie in het pijncentrum van de hersenen vertonen, maar dat daar in hun gezichtsuitdrukking niets van te zien is. Dat is zorgwekkend, want de meeste gangbare maat voor het welbevinden van een kind is hoe het zich gedraagt. (…) In het verleden werd er van uitgegaan, dat baby’s geen pijn voelden. (…) Daarom werden tot dertig jaar geleden (…) operaties op baby’s zonder verdoving uitgevoerd.