Rubik Nazarian, ‘Balm’s gedragsverandering model.’, https://www.linkedin.com/pulse/balm-gedragsverandering-model-rubik-nazarian, LinkedIn Pulse (10 aug. 2018)

Verantwoordelijkheid

Willen is (…) niet de enige sleutel tot gedragsverandering. In elke fase is het belangrijk dat men bewust is van zijn eigen verantwoordelijkheid. (…) Mensen doorlopen (…) in de complexiteit van verandering zes fasen, te weten: openstaan, begrijpen, willen, kunnen, doen en volhouden.

Zoeknaam

Marcel Balm