Marc Chavannes, ‘Behandeling van depressies kun je niet afhankelijk maken van een bonusregeling’, https://decorrespondent.nl/8603/behandeling-van-depressies-kun-je-niet-afhankelijk-maken-van-een-bonusregeling/3188091515532-a9c5e6df, De Correspondent (16 augustus 2018)

Meten is dromen

Hier geldt: meten is dromen. (…) Gezondheidszorg wordt bekeken alsof het een productieproces is. (…) Een psychiater weet bij het begin van de behandeling niet wat er allemaal onder en naast die mogelijke depressie speelt. (…) Inspanning hoeft niet tot resultaat te leiden. (…) Psychiaters zijn bang dat vergoedingen op basis van behaald succes het gevaar van risicoselectie vergroot. Het wordt voor ggz-instellingen aantrekkelijker niet al te zware en ingewikkelde gevallen voorrang te geven. (…) Patiënten wier somberheid meer dan één oorzaak heeft, kunnen er slachtoffer van worden. (…) Onderzoek laat zien dat het begrip ‘herstel’ na depressie ook geen eenduidig begrip is. (…) De Algemene Rekenkamer
heeft er vorig jaar (…) op gewezen dat (…) data van onvoldoende kwaliteit zijn om zorginkoop op te baseren. Dat was een onderbouwd en vrij dodelijk vonnis over een systeem dat de zorgverzekeraars met steun van de minister nog steeds oplegt aan de hele ggz-sector. (…) De zorgverzekeraar moet zich niet begeven in onwetenschappelijke, pseudo-commerciële methodes.