Algemeen

 • Het boek geeft inkijk in de gedachtewereld van artsen en verpleegkundigen en toont welke lessen door patiënten en cliënten aan hen geleerd zijn.
 • Het gaat om een lange serie van korte verhalen die emoties raken maar niet in breder en verdiepend verband worden gebracht waarmee conclusies uitblijven.

Specifiek

Belangwekkende elementen in het boek:

 • De rol van veerkracht
 • Leven als illusie van onsterfelijkheid
 • Patiënt geeft bijna altijd juiste diagnose
 • Rol van betrokkenheid bij genezing
 • Echt (gevoels-)contact als pijler van genezing
 • Het recht van behandelaars iets niet te willen en kunnen doen
 • Denk nooit dat ander je wel zal snappen
 • Gedrag kan sterke emoties verhullen
 • Onvoorwaardelijkheid van gegeven zorg
 • Belangrijke rol van humor bij zorg
 • Dood staat zo middenin leven dat leven dood omringt
 • Valkuil van snelle oplossingsgerichtheid
 • Patiënt is niet van behandelaar maar van zichzelf
 • Verzonnen klachten voor aandacht
 • Rol van autonomie
 • Behandelaars weten niet hoe patiënten zich voelen
 • Aandacht als expertise
 • Als behandelaar voorbij willen gaan aan uiterlijk van patiënt
 • Protocollen leiden tot gemiddelde zorg en nooit tot uitmuntende zorg omdat die laatste aandacht-afhankelijk is
 • Voor afwijken van protocollen is durf nodig
 • Zeg wat je als behandelaar doet en doe wat je zegt
 • Protocollen hebben nut bewezen maar innerlijke stem op basis van gevoel moet niet uitgevlakt
 • Prenataal onderzoek bedoeld om zekerheid te verschaffen maar kan bij ouders nieuwe onzekerheid oproepen
 • Veroordeel niet
 • Schuldgevoel heeft functie van zelfbestraffing, hoeft niet weggenomen en laat het bestaan waarmee evenwicht hersteld wordt
 • Durf tijdig te stoppen met behandelingen
 • Voorspellingen patiënten over herstel kloppen vaak
 • Belangrijke rol van eerste indruk
 • Geneeskunde is niet vrijblijvend omdat verplaatsing in een patiënt noodzakelijk is
 • Vraag hoe zwaar het is ziek te zijn; dan komt het echte verhaal met bijbehorende emoties

Literatuur

Ellen de Visser, ‘Die ene patiënt’, uitgeverij Ambo|Anthos, Amsterdam, 2020

Bijdrage van

Leander Tijdhof