Algemeen

 • Het boek behandelt zeer inzichtelijk het ambacht van haptotherapie ten aanzien van de kwaliteit van het contact van de lezer of cliënt met zichzelf in relatie tot anderen
 • Het boek kent veel casuïstiek
 • Het werk is gebalanceerd, is mede vanuit autobiografische gegevens geschreven, waarmee impliciet het belang van openheid en daarmee uitnodiging benadrukt wordt
 • Met de gezochte balans wordt, ook impliciet, door de schrijfster het belang van het evenwicht tot een verantwoord leven benadrukt
 • Het boek lijkt weliswaar onduidelijk in de uitgangspunten ervan ten aanzien van de zogenoemde ‘haptonomische confrontatie’ en de precieze rol van de ander; toch worden alle kanten ervan duidelijk benoemd
 • Onderzoek naar de verfijnde gevoelsvermogens van en met cliënten staat centraal waarmee zogenoemde ‘verstoorde gevoelsvermogens’, zoals bekend in het hedendaagse haptotherapeutische kader dat soms gehanteerd wordt, geen rol spelen
 • Kwalificatie: een aanrader voor vakgenoten en geïnteresseerden

Specifiek

Belangwekkende elementen in het boek:

 • Het lichaam is als een huis
 • Geen woorden zijn zo duidelijk als de taal die ons lichaam spreekt
 • ‘Thuis voelen’ heeft te maken met aandacht voor jezelf
 • Thuisgevoel is een innerlijk besef van geborgenheid
 • Met een thuisbasis kunnen een alleen zijn en eenzaamheid worden gedragen
 • Natuurlijke lichaamskracht geneest oud zeer
 • Van nature opent de mens zich naar het goede en liefdevolle
 • Door haptonomische basis te kunnen ervaren is oprichting van en in het eigen lichaam mogelijk
 • De tast geldt als de meest directe vorm van communicatie waarmee een groeiend besef van eigenheid kan ontstaan
 • Het aanwenden van tastvermogen zorgt ervoor dat de pre-verbale laag van de menselijke binnenwereld kan worden aangesproken
 • Het is mogelijk dat er met aanraking en ervaring meer geluisterd wordt naar wat het lichaam van een cliënt te vertellen heeft
 • Alerte spanning van een cliënt is voor de haptotherapeut bij aanraken waarneembaar
 • Bij aanraken kan ballast die niet langer behulpzaam is worden vrijgegeven
 • ‘Mediteren’ heet niet voor niets mediteren; het gaat om contact hebben met het lijfelijke midden
 • Bezieling wordt opgevat als uiting van een unieke uitstraling van een mens
 • Een mens is dan wel uniek maar in essentie hetzelfde als een ander
 • De ander erkennen in het anders-zijn is liefde
 • Waarnemen houdt het nemen van wat voor nu voor iemand waar is in
 • Bij gevoelswaarneming door een cliënt geldt dat ‘stoppen’ nodig is en er vanuit rust gevoeld kan worden (’Stoppen, zitten, voelen’)
 • Ruimte en zachtheid zorgen voor integratie van oud zeer
 • Tederheid is de kern van affectiviteit
 • Om bij ‘wat er is’ stil te kunnen staan is moed nodig
 • Werkelijkheid onder ogen zien is de kortste weg naar vitaliteit en pijn onderdrukken is symptoombestrijding
 • Bij innerlijke rust is positief leren denken niet nodig
 • Zelfzorg kenmerkt zich door inzicht in balans tussen draagkracht en draaglast
 • ‘Eigen wijsheid’ ontstaat door een samenspel van lijf, gevoel, verstand en intuïtie
 • Als een cliënt zich als goed beleeft wordt afscheid genomen van gedrag dat de cliënt geen goed doet
 • Regie over het leven heeft te maken maken met discipline (discipel is een volgeling)
 • ‘Nieuw’ gedrag van een cliënt leidt tot reacties in de omgeving van de cliënt
 • Haptotherapeuten confronteren, in de oorsprong van het ambacht, een cliënt met ‘niet kunnen’ waarna een ‘helpen kunnen’ volgt
 • De kracht van de kwetsbaarheid wordt desondanks in het boek benadrukt
 • Haptotherapeuten hebben vaak te maken met cliënten met chronische stress
 • Stress leidt tot vechten en vluchten altijd uitmondend in angstige oplettendheid waaruit paniek ontstaat en vriendschap en intimiteit onmogelijk wordt
 • Vriendschap en intimiteit kunnen worden gehinderd door de angst voor afwijzing
 • Oprechte boosheid leidt er letterlijk toe dat iemand voor zichzelf staat
 • Een lemniscaat kan symbool staan van enerzijds een alleen zijn en anderzijds een samen zijn als een doorgaande stroom tussen tegengestelde krachten die zo bepalend zijn voor ons leven
 • Gelijkwaardig contact ontstaat door de vanzelfsprekendheid van de zelfliefde en gezonde grenzen die daaruit kunnen voortvloeien

Literatuur

Jozien Wijnakker, ‘Onderbroken – contact met je wijze lijf’, Wijnakker Uitgeverij, Amsterdam, 2020

Bijdrage van

Leander Tijdhof