Lichamelijk geheugen:

 • kent een direct verband met de zintuigen
 • ontstaat in de prenatale zintuiglijkheid die gekoppeld is aan de tast
 • heeft een deel dat niet bewust is maar wel een beleving in gang zet
 • wordt aangesproken bij nieuwe informatie waardoor we op een ander been worden gezet
 • nodigt bij aanspreken ervan uit tot een omgang ermee
 • komt voort uit tast met ogenschijnlijk de dubbele betekenis van aangeraakt worden en zelf aanraken
 • waarbij de tastgevoelige huid als een spionerende voorpost van het lichaam is
 • wordt ondergraven door presentie als kenner en gekende tastgevoeligheid dat zich beweegt in het beginnende en tegelijkertijd eindigende moment
 • zorgt voor ‘antwoordelijkheid’ waarin het ik antwoorden geeft aan zichzelf ten aanzien van het leven dat geleefd wordt
 • kent dankzij antwoordelijkheid een bevestigend gevoel van identiteit
 • zal dankzij antwoordelijkheid de verantwoordelijkheid ondersteunen

Bewustzijn:

 • is gemeten in de tijd een nakomertje
 • ontstaat na de herinnering en het geheugen van andersheid
 • doet zich met transcendentie voor in het weten en ervaren
 • in het tegendeel, dus van niet-bewustzijn, niet-weten en een zonder-willen, ligt een mogelijkheid tot relationele presentie

Wederzijdse zorg:

 • is een ethische betrekking uit nataliteit vanuit het geboren zijn als ander
 • kent daarin een tweeledige ethiek van behoefte en verlangen
 • als ethiek is de betrekking in de transcenderende nataliteit belichaamd
 • het lichaam maakt daarom deel uit van existentiële zorg
 • gebeurt in nabijheid en kan dus niet samensmelten met een ander
 • vindt plaats in een ethiek die een verhouding regelt tot de ander of het andere
 • neemt de ander waar in het bewustzijn dat door het ik waargenomen wordt
 • houdt een voortdurend bewuste omgang in van zorgverlener met zorgvrager
 • doet een beroep op ervarend denken en denkend ervaren van de zorgverlener
 • is geen activiteit maar de zin – opgevat als fundament en kwaliteit van leven
 • kan leiden tot een levenskwaliteit die met presentie een hoogtepunt beleeft
 • zorgt bij tastzintuiglijke presentie ervoor dat bewustzijn, willen, sturen en beheersen naar de achtergrond verdwijnen
 • zorgt met presentie ervoor dat het ‘er in zijn’ dat wil zeggen ‘inter esse’ ontstaat

Literatuur

Gosse A. Postma, ‘Tast als leven – Wederzijdse zorg als ethische betrekking’, Gea Nama Uitgevers, Winsum, Friesland (2018)

Website

Protacte – Existentiële zorg

Bijdrage van

Leander Tijdhof