Marjolein Streur, Peter van Burken (red.), ‘Bereidheid tot verandering voorspelt het effect van pijneducatie’, https://www.psychfysio.nl/bereidheid-tot-verandering-voorspelt-het-effect-van-pijneducatie/, Psychfysio Opleidingen (bezocht op 28 juli 2019)

Vier fasen

De eerste fase is de precontemplatiefase: een fase waarin nog weinig actie wordt overwogen. In de tweede fase, de contemplatie fase, is er een intentie om te veranderen. De derde en de vierde fases, actie en behoud, zijn gericht op het bereiken en handhaven van de verandering. (…) Veranderingen in de fase van verandering waarin mensen waren, bleken voorspellend te zijn voor de veranderingen in klinische uitkomsten. Mensen in de precontemplatiefase scoorden hoger op pijn catastroferen en mensen in de actie fase scoorde lager op kinesiofobie.(…) Mogelijk is het voor behandelaars belangrijk om vast te stellen in welke fase van verandering mensen zich bevinden, om zo de inhoud van de interventie individueel af te kunnen stemmen.

Bron

Fletcher, R., Braithwaite, F.A., Woodhouse, M., MacInnes, A., Stanton, T.R. (2019). Does readiness to change influence pain-related outcomes after an educational intervention for people with chronic pain? A pragmatic, preliminary study. Physiother Theory Pract. Jul 3:1-12.