Drs. P. van Burken, ‘Bewegen als ingang tot emotieregulatie binnen de fysiotherapie’, https://www.psychfysio.nl/bewegen-als-ingang-tot-emotieregulatie-binnen-fysiotherapie/, PsychFysio (bezocht op 11 oktober 2017)

Bewegen en emoties

Enerzijds gaat het ontstaan van emoties vergezeld met fysiologische en motorische veranderingen. (…) Anderzijds beïnvloedt bewegen de emoties. (…) Fysiotherapeuten die werken volgens het biopsychosociale model en hier invulling aan willen geven kunnen er niet omheen dat emoties (vaak) spelen bij de klacht van de patiënt. We hoeven geen psychotherapeut te zijn om toch iets voor de patiënt hierin te betekenen. (…) Zoals hierboven geschetst kan observeren van motorisch bewegen van de patiënt via motorische empathie leiden tot een betere biopsychosociale ‘diagnose’. (…) Anderzijds kan de fysiotherapeut de patiënt wijzen op de relatie tussen bewegen en gevoelens. (…) Een stap verder is de patiënt te laten onderzoeken wat een houding of beweging hem te ‘zeggen heeft’. (…) Een andere ingang is het bewegingsrepertoire van een patiënt te vergroten.