Ines Jonker, ‘Bewegen is hét antwoord op het coronavirus’, aldus neurowetenschapper Erik Scherder’, https://www.lc.nl/friesland/leeuwarden/Neurowetenschapper-Erik-Scherder-We-laten-ons-braaf-anderhalve-meter-afstand-voorschrijven-maar-een-beweegnorm-opleggen-is-een-lastige-25748756.html, Leeuwarder Courant – LC (18 juni 2020)

Lang voor corona was er al een pandemie, die van de ‘lichamelijke inactiviteit’. (…) Al in 2012 is uit studies gebleken dat er per jaar wereldwijd 5,3 miljoen mensen overlijden aan ziekten die gerelateerd zijn aan lichamelijke inactiviteit: diabetes type 2, obesitas en hart- en vaatziekten. In 2016 was deze pandemie niet gestopt en in 2019 werd het beeld weer bevestigd. Het gaat om dezelfde groep mensen die nu het meest kwetsbaar zijn voor de complicaties van Covid-19. Wie te weinig beweegt, is dus extra kwetsbaar voor infecties. (…) Uit internationale studies blijkt dat inspanning beschermt tegen de complicaties van corona. (…) We moeten ervoor zorgen dat dagelijks bewegen weer normaal wordt.