Drs. P. van Burken, ‘Bewegen op de muziek verhoogt de pijndrempel beter dan luisteren naar muziek’, https://www.psychfysio.nl/bewegen-op-de-muziek-verhoogt-de-pijndrempel-beter-dan-luisteren-naar-muziek/, PsychFysio (bezocht op 14 mei 2018)

Fysiek actief

Onderzoek laat zien dat fysiek actief bezig zijn met muziek (zingen, drummen, dansen) een sterker pijndempend effect heeft dan passief naar de muziek luisteren. (…) Patiënten met chronische pijn hebben baat bij bewegen. Van het bewegen op muziek mag men een extra pijndempend effect verwachten.

Bron

Dunbar, R. I., et al. (2012). “Performance of music elevates pain threshold and positive affect: implications for the evolutionary function of music.” Evol Psychol 10(4): 688-702.