Drs. P. van Burken, ‘Bewegingssynchronisatie inzetten bij centrale pijnsensitisatie’, https://www.psychfysio.nl/bewegingssynchronisatie-inzetten-centrale-pijnsensitisatie/, PsychFysio (bezocht op 9 mei 2017)

Vertrouwen

Recent onderzoek laat zien dat synchronisatie van bewegen een positief effect heeft op de mate waarin de bewegingspartners elkaar mogen, elkaar vertrouwen en bereid zijn om elkaar te helpen. (…) Zowel synchroon bewegen als fysieke inspanning zijn instaat de endogene opioïden vrij te maken. Deze endogene opioïden kunnen op hun beurt de pijndrempel verhogen. (…) De grootste verhoging in pijndrempel vond plaats in de groep met ‘sterke fysieke inspanning en complete synchronisatie’, terwijl de laagste toename plaatsvond in de ‘lage fysieke inspanning en gedeeltelijke synchronisatie’ groep.

Bron

Tarr, B., Launay, J., Cohen, E., & Dunbar, R. (2015). Synchrony and exertion during dance independently raise pain threshold and encourage social bonding. Biol Lett, 11(10). doi:10.1098/rsbl.2015.0767