Willem Schoonen, ‘Bij oorsuizen is de piep het signaal van een schattend brein’, https://www.trouw.nl/home/bij-oorsuizen-is-de-piep-het-signaal-van-een-schattend-brein~aa1074cf/, Trouw (11 mei 2019)

Het brein moet voorspellen

De wetenschap begint er een vinger achter te krijgen. (…) Een fundamentele doorbraak in de wetenschap van tinnitus hebben we te danken aan de (…) Colombiaanse neuroloog Rodolfo Llinás. Die publiceerde (…) een visionair artikel waarin hij duidelijk maakte dat de oorzaak van tinnitus niet moet worden gezocht in het gehoor, maar in de hersenen. (…) De stelling van Llinás was dat als er door gehoorschade minder signalen doordringen, de betrokken hersendelen langzamer gaan werken. Er komt minder activiteit in de (…) gehoorschors. (…) In reactie op die verminderde activiteit gaan de omliggende neuronen in de auditieve cortex juist harder werken. (…) Onze zintuigen zijn geëvolueerd om de voorspelling die de hersenen hebben van de omgeving te bevestigen of te ontkennen. (…) Als je zo naar de hersenen kijkt, dan is de uitgangssituatie, de nultoestand, een situatie waarin de hersenen een perceptie genereren, maar waarin er geen zintuiglijke waarneming is om die te corrigeren. (…) Het brein móet wel voorspellen. We zouden anders niet kunnen autorijden. (…) Als een signaal niet meer uit de werkelijkheid komt, zullen de hersenen dat zelf gaan invullen. Maar het brein kan de activiteit die het zelf genereert ook afremmen. (…) Het is de opstap naar (…) de balanstheorie (…) en die niet alleen tinnitus kan verklaren, maar ook neuropathische pijnen, pijnen zonder duidelijke fysieke oorzaak. (…) Als mensen hun tinnitus al jaren hebben, is die heel moeilijk nog te behandelen. Het geluid is dan deel geworden van hun werkelijkheid. (…) Aan de Universiteit Maastricht zijn (…) bemoedigende resultaten geboekt met een training waarin tinnituspatiënten worden geconfronteerd met wat ze het meest storend of beangstigend vinden. Voor veel patiënten is dat stilte. (…) De enige echte remedie voor tinnitus (…) is (…) een terugkeer naar de uitgangssituatie, de situatie waarin het brein niet wordt geconfronteerd met een werkelijkheid. Dromen dus.

Zoeknaam

Dirk De Ridder