Koen Groen, ‘Blootstelling als behandeling voor tinnitus’, https://www.mijngezondheidsgids.nl/blootstelling-als-behandeling-tinnitus/, Mijn Gezondheidsgids, Pulse Media Online (3 april 2017)

Verwachtingspatroon

Het is (…) zaak voor chronische tinnituspatiënten om juist de confrontatie aan te gaan met het geluid. Bij de cognitieve gedragsbehandeling moeten patiënten oefeningen doen waarbij ze de tinnitus bewust gaan waarnemen, om zo het verwachtingspatroon te veranderen. Als het brein het geluid niet meer als een dreiging gaat ervaren wordt het uiteindelijk weggefilterd. Hetzelfde geldt voor vertrouwde zintuiglijke gewaarwordingen die we op den duur niet meer bewust waarnemen.