Redactie, ‘Boeken – rattenvangers van het onbehagen’, https://boeddhistischdagblad.nl/boekbespreking/160464-boeken-rattenvangers-van-het-onbehagen/, Boeddhistisch Dagblad (27 februari 2021)

Het blijkt helemaal geen onschuldig kinderverhaaltje te zijn. Hoe ging het verhaal ook al weer? (…) Onlangs verscheen bij Uitgeverij van Warven het boek ‘Rattenvangers van het onbehagen’, geschreven door Petra Bolhuis, Theo Meereboer en Gradus van Florestein. Het boek laat zien hoe het machthebbers steeds weer lukt om (naïeve) mensen met leugens en met valse beloften te verleiden hen te volgen. (…) Het is met name filosofe Hannah Arendt geweest die zich heeft verdiept in totalitaire politieke systemen. Bolhuis, Meereboer en Van Florestein laten de verschijnselen zien van samenlevingen die gevangen zitten in een web van leugens, complottheorieën en in de greep van angst en geweld. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat zoveel mensen zich – als in het verhaal van Hamelen – gevangen laten zetten?

Gegevens

Petra Bolhuis, Theo Meereboer en Gradus van Florestein, Rattenvangers van het onbehagen. Uitg. Van Warven, ISBN 978-94-93175-29-7