Bas Roetman, ‘Burn-out: als het te zwaar wordt om iemand te zijn’, https://www.trouw.nl/religie-en-filosofie/burn-out-als-het-te-zwaar-wordt-om-iemand-te-zijn~ad1441c9/, Trouw (3 oktober 2018)

Narratieve identiteit

Bij een burn-out is iemand existentieel opgebrand. (…) Onze identiteit heeft een narratief karakter gekregen: je moet je persoonlijke verhaal voortdurend updaten om te zorgen dat je interessant blijft voor andere mensen. Want alleen dan besta je. Mensen met een burn-out lukt het niet meer om dat verhaal in stand te houden. (…) Vroeger werd je identiteit bepaald door de plaats waar je vandaan kwam, je plek in de gemeenschap en het werk wat je deed. (…) Ga een mindfulness-cursus doen, is vaak het advies. Het probleem is nu juist dat iemand met een burn-out er niet meer in slaagt om in zijn eentje zijn identiteit vorm te geven. (…) Psychosociale hulp zou dan niet een gepaste oplossing voor ieder individueel geval moeten bieden, maar ons leren leven met het feit dat we onze identiteit zelf moeten vormgeven. (…) Je kunt je identiteit niet helemaal zelf vormgeven, daar heb je ondersteuning bij nodig.