Marieke van Twillert, ‘Burn-out maar ook hartklachten door werkstress’, https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/burn-out-maar-ook-hartklachten-door-werkstress-.htm, medisch contact (16 september 2019)

Daling burn-outs haalbaar

De psychische beroepsziekten komen vooral voor in het onderwijs, de financiële dienstverlening en de IT-branche. In verreweg de meeste gevallen (76,1%) gaat het over overspannenheid en burn-outverschijnselen, gevolgd door posttraumatische stressstoornis (PTSS, 10,9%) en depressie (4,5%). (…) Het NCvB wijst in de rapportage op het feit dat werkstress ook in overwegende mate een risicofactor voor hart- en vaatziekten kan zijn. Bedrijfsartsen zouden zich hiervan meer bewust moeten zijn. (…) Veel ziektegevallen kunnen door gezonde werkomstandigheden worden voorkómen. (…) Bij elf veelvoorkomende aandoeningen (zoals tenniselleboog en contacteczeem, maar ook burn-out) is een daling tussen de 3 en 25 procent haalbaar.

Zoektermen

Kerncijfers Beroepsziekten 2018