Marjolein Streur, ‘Catastroferen van pijn roept zowel positieve als negatieve reacties op bij partner’, https://www.psychfysio.nl/catastroferen-van-pijn-roept-zowel-positieve-als-negatieve-reacties-op-bij-partner/, PsychFysio (bezocht: 20 augustus 2016).

Negatieve gevoelens

Wanneer de patiënt meer catastrofeerde, werd dat vaak wel opgemerkt door de partner, maar de reactie erop was wisselend. (…) Hoewel de patiënt met name het gevoel kreeg van ondersteuning (…) overheerste bij de gezonde partner op die momenten de negatieve gevoelens. (…) De uitgestelde reactie van de partner was altijd in positieve richting. (…) Op de lange termijn lijkt het catastroferen een winst op te leveren voor de patiënt, waardoor het pijngedrag in stand gehouden wordt.