Drs. Peter van Burken, ‘Chronische stress vermindert bindweefsel herstel via het immuunsysteem’, http://www.psychfysio.nl/chronische-stress-vermindert-bindweefsel-herstel-via-het-immuunsysteem/, PsychFysio (bezocht op 13 februari 2016).

Verminderd functioneren

Hoewel niet geheel consistent toont het huidige onderzoek aanwijzingen dat de stress de immuun toestand van het bindweefsel (in dit geval de huid) negatief beïnvloedt. (…) Mensen die klachtenvrij zijn maar chronische stress hebben, lopen rond met een vorm van verminderd immuun functioneren. Dat zorgt ervoor dat als er onverhoopt een letsel optreedt het vermogen tot herstel verminderd is.