‘Congres: Trauma en gehechtheid – Een perspectief vanuit Sensorimotor Psychotherapy (Trauma and Attachment: A Sensorimotor Psychotherapy Perspective)’, http://www.uitgeverijmens.nl/congres, Uitgeverij Mens! (bezocht: 1 maart 2017).

26 september 2017

Tijdens het congres worden de grondbeginselen en technieken van Sensorimotor Psychotherapy verkend. De interventies die worden behandeld maken actief gebruik van het lichaam om wijzigingen aan te brengen in de fysieke acties en reacties die ervoor zorgen dat cliënten vastzitten in het verleden, en bieden een completere aanpak voor het behandelen van de gevolgen van negatieve ervaringen.

Sprekers

Pat Ogden, Janina Fisher

Voor wie

– Hulpverleners in de GGZ (psychiaters, psychotherapeuten, kinder- en jeugdpsychologen, sociaalpsychiatrisch verpleegkundigen e.a.)

– (Psycho)therapeuten die werken met mindfulness, opstellingen, haptotherapie, yoga of andere (lichaamsgerichte) therapieën

– Relatie- en gezinstherapeuten, jeugdzorgwerkers, maatschappelijk werkers en coaches

– Iedereen die anderszins beroepsmatig of persoonlijk geïnteresseerd is in dit onderwerp