‘Congres Vaders in de 21e eeuw’, https://www.vakbladvroeg.nl/congres-vaders-21e-eeuw-op-18-april/, Vakblad Vroeg (8 december 2017)

Globale inhoud

Welke uitdagingen komen vaders tegen? Wat weten we eigenlijk vanuit wetenschap en praktijk over bijvoorbeeld de rol van vaders bij hechting, in de zwangerschap en bij borstvoeding? En wat is de relatie tussen vaderschap en psychopathologie?

Datum

18 april 2018