Paulien Kuipers, ‘Contact hebben behoort tot eerste levensbehoefte baby’, https://www.vakbladvroeg.nl/contact-hebben-behoort-tot-eerste-levensbehoefte-baby/, Vakblad Vroeg, DG Communicatie (21 september 2020)

Voorzien in de fysieke behoeften zoals eten of slapen, hoe liefdevol dit ook gebeurt, voorziet slechts in de helft van de behoeftes van een baby. (…) Een baby heeft (…) naast fysieke vooral ook emotionele behoeften. (…) Aangezien een baby niet kan praten, laat hij deze behoeftes zien door middel van lichaamssignalen, ook wel ‘orgaantaal’ genoemd. Worden deze behoeftes te weinig onderkend, dan kan een baby verkommeren. (…) Dan dreigt het gevaar dat een baby naar binnen gekeerd raakt. Dat het zich eigenlijk niet gewenst voelt. Dat het een overlever wordt die afhaakt in het contact. (…) Het is essentieel te weten dat een baby al talig is vanaf de geboorte. Het wil zich uitdrukken en het wil betekenis verleend krijgen over de wereld waar het in geboren is.  (…) Daarom is praten met de baby vanaf het begin belangrijk. (…) De baby zal niet de betekenis begrijpen, maar wél de energie van de woorden.

Aankondiging

Op 18 november verzorgt Paulien Kuipers over dit onderwerp een presentatie tijdens de 2020-editie van het congres Vroegsignalering bij baby’s.