Pepijn (red.), ‘Coronacrisis vergroot kloof tussen gezond en ongezond levende kinderen’, https://www.vakbladvroeg.nl/coronacrisis-vergroot-kloof-tussen-gezond-en-ongezond-levende-kinderen/, Vakblad Vroeg, DG Communicatie (9 februari 2021)

De kloof tussen kinderen die gezond en ongezond leven wordt groter. (…) Het huidige eet- en leefgedrag van kinderen heeft nu al bijna een jaar kunnen inslijten. Dat lost niet vanzelf op. (…) De nieuwste onderzoeksresultaten (…) laten zien dat de helft van de kinderen aanzienlijk minder beweegt dan voor de pandemie. (…) Bijna de helft van de kinderen geeft aan korter te slapen dan voor de coronacrisis. (…) Veel kinderen geven aan zwaarder te zijn geworden, vooral kinderen die al overgewicht hadden.