Drs. Leander P. Tijdhof, ’De ander – Boek Arendt verwacht’, http://eepurl.com/bQGXwn, Nieuwsbrief Praktijk Leander Tijdhof (11 maart 2016).

Inhoud

In deze nieuwsbrief onder meer aandacht voor het werk van filosoof Emmanuel Levinas over ‘de ander’ terwijl een boek over de betekenis van filosofe Hannah Arendt in de steigers staat.