Wytske Versteeg, ‘De angst voor aanraking’, https://www.brainwash.nl/bijdrage/de-angst-voor-aanraking, Brainwash (februari 2018)

Waar we het zelden over hebben

Aanraking hoeft niet grensoverschrijdend te zijn. Het kan stress en agressie verminderen, eenzaamheid doorbreken en helend werken, maar daar hebben we het zelden over. (…) Een uitgebreid protocol rond aanraking kan misschien bescherming bieden aan wie kwetsbaar is, hoewel ik het effect ervan persoonlijk betwijfel. Waar misbruik plaatsvindt, draait dat immers over het algemeen om macht.