Daryl Jie, ‘De angststoornis: nummer 3 aandoening met grootste ziektelast’, https://www.mijngezondheidsgids.nl/de-angststoornis-nummer-3-aandoening-met-grootste-ziektelast/, Mijn Gezondheidsgids, Pulse Media Online (januari 24, 2017)

Stap voor stap

Eén op de vijf Nederlanders krijgt te maken met een angststoornis. (…) Mensen met angststoornissen zijn niet gauw geneigd om dit te delen. (…) Iemand met een angststoornis loopt hier vaak rond mee zonder in de gaten te hebben dat de situatie stap voor stap verergert. Een (…) vorm van behandeling is farmacotherapie waarbij medicatie wordt voorgeschreven. De ervaring leert wel dat zodra er gestopt wordt met medicatie, de kans op terugval hoog is.