Roek Lips, ‘Paul Verhaeghe: De ceo die opschept over zijn vier uur slaap, heeft zijn beste tijd gehad’, https://www.trouw.nl/religie-filosofie/paul-verhaeghe-de-ceo-die-opschept-over-zijn-vier-uur-slaap-heeft-zijn-beste-tijd-gehad~bb4d442c/, Trouw (14 juli 2020)

Een dwingende omgeving is heel voorspelbaar en veilig, maar ook onvrij. (…) Je zag het de afgelopen jaren terug in het gedrag van mensen die, vaak zonder dat ze het doorhebben, overal op hun hoede zijn. (…) ‘Houd afstand, raak me aan’. Het is een essay over de vraag hoe we de huidige crisis kunnen aangrijpen om andere keuzes te maken. (…) Er komt in deze tijd veel bij elkaar: de pandemie, klimaatverandering, en de vrijemarktsamenleving in haar eindfase. Covid-19 is een bedreiging voor mensen, maar zou nog weleens het meest dodelijk kunnen zijn voor het huidige economisch bestel. Dat wordt spannend, omdat het om een verandering van formaat vraagt en het zal niet volgend jaar geregeld zijn. Mijn inschatting is dat het minstens een generatie gaat duren. (…) Wat we nu nodig hebben is horizontaal leiderschap dat mensen stimuleert om samen naar een gemeenschappelijk doel te werken. (…) We zijn de overgang aan het maken van top down naar horizontaal bottom up-autoriteit met een meer afgeplatte structuur. (…) Veel organisaties zitten nu middenin die overgang. (…) Zelfleiderschap is voor iedereen in deze tijd een belangrijke voorwaarde. Dat begint met een goede intieme verhouding met jezelf. (…) De belangrijkste wijziging in mijn visie op de mens is afstand nemen van het idee dat een mens een individu is. De laatste tien jaar ben ik tot de vaststelling gekomen dat dat een van de grootste misvattingen is. (…) Dat is waar in de kern onze identiteitsvraag over gaat als we nadenken over wie we willen zijn in relatie tot de ander. Geluk vraagt om een bepaalde manier van leven, met gezonde zelfdiscipline. Naar dit moment vertaald: het draait om de vraag: hoe gaan we samen een veilige manier vinden om elkaar stevig te omhelzen.

Gegevens

Houd afstand, raak me aan, Paul Verhaeghe, De Bezige Bij, 136 blz., € 14,99

Dankzegging

Wim Laumans, haptotherapeut