Bram Tjaden, ‘De coronacrisis als trauma’, https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/de-coronacrisis-als-trauma-.htm, Medisch Contact (19 maart 2020)

Freud definieerde een trauma als een gat in de beschermende barrière tegen stimuli van buiten. Vechten, vluchten en freeze vormen onze instinctieve stressrespons daarop. Ingegeven door wat we het reptielenbrein noemen: het evolutionair oudste deel van ons brein gericht op overleving bij acuut gevaar. (…) Gelukkig is dit niet de enige respons die we zien optreden. Onze premier Mark Rutte liet dat in zijn historische toespraak over het Nederlandse coronabeleid op overtuigende wijze zien. (…) In het prachtige boek De tijger ontwaakt (…) is te lezen dat je ook deze keuzes kunt zien als passend bij een traumarespons. Auteur Peter Levine gebruikt de metafoor van een rivier. Door een trauma ontstaat in de stroom van onze levensrivier een draaikolk die naar binnen is gericht: de onmiddellijk optredende instinctieve vecht-, vlucht- en freezereacties op het trauma. Maar tegelijkertijd komt er een andere draaikolk in beweging. Deze is in tegengestelde richting juist naar buiten gericht. Dit is de op herstel en genezing gerichte beweging die de natuur ons ook heeft meegegeven. (…) Volgens Levine is het voor het goed omgaan met een trauma belangrijk om je bewust te zijn van dit proces en ritmisch tussen de twee draaikolken heen en weer te pendelen.