Henk Steenhuis, ‘De coronacrisis is ook een zingevingscrisis. ‘Met blikvernauwing als gevolg’, https://www.trouw.nl/religie-filosofie/de-coronacrisis-is-ook-een-zingevingscrisis-met-blikvernauwing-als-gevolg~b8e44231/, Trouw (21 februari 2021)

Het collectieve bewustzijn kan overgenomen worden door één verhaal. (…) Met blikvernauwing als gevolg. (…) Alternatieve ­oplossingen vallen buiten de lichtbron en worden niet gezien. (…) De mens is eveneens een machine waarin geest en ziel verdwenen zijn; ons bewustzijn is niet meer dan het effect van materiële processen. Binnen dit wereldbeeld richt men zich niet op de geest of de psyche, maar is de mens een biologisch wezen dat het resultaat is van natuurwetten, met andere woorden: een wezen dat het bestaan ondergaat. (…) Binnen dit wereldbeeld is de vraag: ‘Wie ben ik?’ of ‘Waarom besta ik?’ naar de achtergrond gedrongen, tot ze de kop opsteken en er een zingevingscrisis ontstaat, zoals de laatste jaren vóór corona. (…) Symptomatische vorm van zinverlening is slechts gericht op het bestrijden van een specifieke angst. Uiteindelijk leidt symptomatische zinverlening tot destructiviteit en de ondergang van het systeem, zowel van het individu als van een maatschappij.

Zoeknaam

Mattias Desmet