IRIS KOOPS, ‘De gevolgen van emotionele mishandeling’, https://verdwenenzelf.org/2017/10/13/de-gevolgen-van-emotionele-mishandeling/, Het verdwenen zelf (13 OKTOBER 2017)

Helpende contacten

Emotionele en psychische mishandeling in de jeugd grijpt in op alle lagen van je ontwikkeling. (…) Juist positieve ervaringen kunnen stress oproepen, want als kind leerden veel getraumatiseerden dat hier bijna altijd iets naars achteraan kwam. (…) Uit onderzoek bleek (…) dat getraumatiseerde mensen vaak in een vicieuze cirkel terecht komen. Om te kunnen herstellen zijn helpende contacten belangrijk, maar juist die contacten kunnen er te weinig zijn, of ook weer beladen zijn. Het gevolg is een groot isolement. (…) Een kind kan zich op verschillende manieren onzichtbaar voelen.