‘De gevolgen van stress voor de ontwikkeling van een kind’, http://www.psynip.nl/het-nip/nieuws/de-gevolgen-van-stress-voor-de-ontwikkeling-van-een-kind.html, NIP (10 aug 2015).

Relaties

Hoe de hersenen zich ontwikkelen hangt voor een belangrijk deel af van de ervaringen die het kind opdoet, in het bijzonder in relatie met zijn ouders of primaire verzorgers. Chronische stress kan de ontwikkeling van de hersenen in deze cruciale fase negatief beïnvloeden.